Obsluga BHP firm

Stala obsluga firm

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą firm i podmiotów w zakresie BHP. Chcemy zaproponować Państwu stałą współpracę na zasadachoutsourcingu

Pakiet usług w ramach obsługi BHP firmy:

  • szkolenia
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
  • opracowywanie analiz stanu BHP
  • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy- realizacja zaleceń pokontrolnych
  • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
  • przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
  • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Informujemy, iż pakiet ten może zostać rozszerzony o dowolne usługi np. projektowe, które to pomogą zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach w zakładzie pracy, jak również możemy dokonywać dostosowania maszyn aby spełniały obecne wymagania BHP. Zakres naszych usług zależy tylko od warunków zawartych w umowie, ponieważ posiadamy w naszej firmie specjalistów i konstruktorów z różnych branż.