Projektowanie maszyn

Przykładowe realizacje

Homogenizator

Homogenizator laboratoryjny przeznaczony do mieszania roztopionych różnobarwnych granulatów tworzyw termoplastycznych celem szybkiej oceny ilości poszczególnych kompozytów do uzyskania odpowiedniej barwy wypraski lub wytłoczki.

Laminarka

Maszyna do laminowania przeznaczona do wytwarzania rur laminowanych o geometrii walca, stożka lub walcowo-stożkowej i średnicach od 150 mm do 1000 mm poprzez wielokrotne nakładanie na „modelu” żywicy i utwardzacza z ciętym włóknem szklanym, nawijanie ciągłe sznurków z włókna szklanego oraz regulowanemu dozowaniu proszku węglika krzemu dodawanego do strumienia żywicy zgodnie z procesem technologicznym wytwarzania rury.

Natryskiwarka

Natryskiwarka elektrostatyczna (zwana popularnie talkownicą) przeznaczona do pokrywania proszkiem talkowym powierzchni żył lub ośrodków utworzonych z przewodów w izolacji na napięcie U < 1000 V. Średnica żyły lub ośrodka talkowanego winna mieścić się w przedziale 1,5 < d < 50 mm. Mogą być talkowane również nieizolowane przewody o średnicy d > 2 mm. Natryskiwarka elektrostatyczna pracuje w liniach produkcji przewodów lub kabli.

Podajnik

Podajnik pasków z tworzywa sztucznego do rozdrabniacza laboratoryjnego

Przenośnik maly

Podajnik Rewersyjny

Przenośnik taśmowy rewersyjnego działania przeznaczony do transportu braków i odpadów technologicznych z linii produkcji płyt włókno-cementowych do rozwłókniacza lub na stanowisko oddzielania pasków tworzyw sztucznych z płyt włóknocementowych.

Rozwlokniacz

Rozwłókniacz przeznaczony do rozdrobnienia i wymieszania odpadów technologicznych (braków) na linii produkcji płyt włókno-cementowych z dodawaną w sposób kontrolowany wodą celem wytwarzania jednorodnej ciekłej masy włóknocementowej. Składająca się z cementu, wody, kredy, celulozy i mikrokrzemionki płynna masa, na zasadzie naczyń połączonych, przelewana jest do kadki a z niej pompa tłoczy tworzywo na początek linii produkcji płyt włóknocementowych.

Stemplownica

Prototyp urządzenia służącego do automatycznego zliczania i kasowania (stemplowania) znaczków pocztowych przeznaczony dla Poczty Polskiej i Węgierskiej - wydajność 20.000 szt. ostemplowanych przesyłek na godzinę

Wyciskarka

Wyciskarka masy przeznaczona do odzyskiwania pozostałości masy plastycznej z worków foliowych po procesie opróżniania przez urządzenie ssawne linii technologicznej.

Linia przenośników

Służy do produkcji zeszytów szkolnych