Szkolenia

Szkolenie okresowe z ochrony przeciwpożarowej

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek występienia pożaru. Szkolenia w postaci prezentacji multimedialnej i ćwiczeń prowadzone są przez Inspektora do spraw bezpieczeństwa pożarowego i/lub przez strażaka.

Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest zapewnić ochronę przeciwpożarową, między innymi poprzez ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru oraz zaznajomienia z nimi pracowników.

Tematyka szkolenia - część teoretyczna

Podczas szkolenia pracownicy zostaną zaznajomieni z:

  • - sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru,
  • - sposobem alarmowania o pożarze,
  • - sposobem ogłaszania alarmu o zagrożeniu i prowadzenia ewakuacji
  • - rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaśnic w budynku,
  • - miejscem rozmieszczenia hydrantów w budynku,
  • - lokalizacją głównego wyłącznika prądu w budynku,
  • - lokalizacją kurka głównego instalacji gazowej (jeśli taki występuje),
  • - znaczeniem znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.
Tematyka szkolenia - część praktyczna
  • Ćwiczenia ewakuacyjne
  • Ćwiczenia z posługiwania sie hydrantami wewnętrzymi oraz gaśnicami

Ilość godzin przewidziana na szkolenie – 2 godziny.

W miejscach pracy w których występują szczególne zagrożenia wybuchem czas trwania zostanie dopasowany do potrzeb zakładu.