Szkolenia

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.

Uczestnicy

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone jest dla szeregowych pracowników firm nie związanych zawodowo z ratownictwem oraz ochroną życia i zdrowia ludzkiego, jak również dla inspektorów BHP oraz kadry zarządzającej zakładem pracy . Szkolenie prowadzą wykwalifikowani instruktorzy wraz z całym niezbędnym sprzętem dydaktycznym

Ramowy program szkolenia:

 • postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych
 • używanie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego) w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • układanie w pozycji bezpiecznej
 • postępowanie w zadławieniu
 • postępowanie w omdleniu
 • Pierwsza pomoc w
  • - Złamaniach.
  • - Zranieniach.
  • - Złamaniach kręgosłupa.
  • - Oparzeniach.
  • - Zachłyśnięciu.
  • - Zatruciach.
 • postępowanie w napadzie padaczki
 • Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych

Pierwsza Pomoc - Zagrożenie Życia

Uczestnicy

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przeznaczone dla pracowników firm i instytucji nie związanych zawodowo z ratownictwem oraz ochroną życia i zdrowia ludzkiego. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani instruktorzy wraz z całym niezbędnym sprzętem dydaktycznym.

Ramowy program szkolenia

 • Rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu: rany, złamania, skręcenia, stłuczenia.
 • Wstępne badanie urazowe. Postępowanie w obliczu wystąpienia urazu.
 • Łańcuch przeżycia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych.
 • BLS - Resuscytacja(ocena poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, niedrożność dróg oddechowych, pokaz użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego).
 • Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu: zawał mięśnia sercowego, napad duszności (astma), napad drgawkowy (epilepsja), omdlenie, hipoglikemia w przebiegu cukrzycy.
 • Niemechaniczne czynniki urazowe – poparzenia, porażenie prądem elektrycznym.
 • Pozorowane akcje ratunkowe..
 • Zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia.
 • Aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy w wypadku w pracy.
 • Zasady i standardy wyposażenia zakładowych apteczek i zestawów ratunkowych.