Szkolenia

Uczestnicy

 • - osoby odpowiedzialne za jakość,
 • - właściciele procesów systemu zarządzania jakością
 • - pracownicy działu jakości,
 • - pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości,
 • - osoby wdrażające systemy jakości wg ISO

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest ukazanie znaczenia wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji i jego efektywnego funkcjonowania oraz zapoznanie uczestników ze strukturą i wymogami normy ISO 9001, 14000, 18000.

Ramowy program szkolenia:

 • - wprowadzenie,
 • - terminologia, definicje oraz podstawowe zagadnienia,
 • - korzyści wynikające z wdrożenia systemu ISO
 • - omówienie wymagań poszczególnych normy ISO
 • - omówienie poszczególnych punktów normy,
 • - interpretacja wymagań normy,
 • - ćwiczenia
 • - dyskusja i wnioski.