O firmie

Firma KONFER powstała w 1994. Głównym profilem jej aktywności gospodarczej w pierwszym okresie istnienia była działalność wydawnicza oraz organizacja konferencji naukowo - technicznych. Konfer był wydawcą, między innymi, recenzowanych materiałów konferencji "Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów", "Regeneracja" oraz skryptu dla studentów "Metodyka w okruchach". Po zmianie właściciela w 1998 roku oferta firmy uległa znacznemu poszerzeniu - głównie o szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Kilkuletni okres tej działalności to szkolenia z zakresu bhp, prawa pracy, analizy i oceny zagrożeń na stanowisku pracy, oceny zgodności wyrobów, itd., pracowników zakładów pracy naszego Regionu (robotników, kierowników, pracodawców). To również publikacje z tej problematyki w czasopismach ogólnokrajowych (np. Przegląd Mechaniczny), jak i materiałach konferencyjnych (np."Eksploatacja obiektów technicznych", "Budowa i eksploatacja obiektów technicznych w teorii i praktyce"). Działalność firmy nie ogranicza się tylko do edukacji, ale również do projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo pracy. Przykładem może być budowa i instalacja neutralizatora elektryczności statycznej na linii produkcyjnej czasopism w drukarni, czy też projekt i wykonanie maszyny do bezpiecznego odzyskiwania masy plastycznej z procesu produkcyjnego szyb zespolonych, jak również wykonanie prototypu stemplownicy dla Węgierskiej poczty. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i duże przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie usługi sieciowe i pełen serwis.