Ocena ryzyka

Ergonomia

Ergonomia jest dziedziną wiedzy, która w dużym stopniu może odnieść wpływ nie tylko na stan zdrowia, ale również na większą wydajność pracowników. W wyniku zastosowania różnych metod i technik dotyczących możliwości psychofizycznych, fizjologicznych oraz anatomicznych człowieka można określić zbiór charakterystycznych parametrów obiektu ułatwiających dostosowanie jego budowy i kształtu do pracownika.

Ergonomia w swoim podstawowym ujęciu zajmuje się optymalizacją pracy, rozumianej jako układ lub system współdziałania człowieka ze środkami pracy w określonym środowisku materialnym i społecznym, zmierzający do wytworzenia tzw. produktu

Nadrzędnym celem ergonomii jest optymalne kształtowanie systemu pracy człowieka, na który składają się takie elementy jak: możliwości człowieka, organizacja i środki używane w pracy oraz produkt, który jest wynikiem tej pracy.

Oznacza to także zapewnienie wydajności pracy wykonywanej w warunkach nie tylko pełnego bezpieczeństwa, ale pozwalającej na wszechstronny rozwój pracownika - intelektualny, psychiczny i społeczny. Te optymalne warunki pracy stwarzają możliwości i motywację u pracownika do zwiększania wydajności.

Zakres ergonomii to wiedza z zakresu różnych dziedzin, między innymi:

  • fizjologii,
  • psychologii,
  • antropometrii,
  • biomechaniki,
  • higieny pracy,
  • socjologii,
  • nauk mechanicznych,
  • naukowej organizacji pracy,
  • techniki i technologii.

Poglądowe Listy kontrolne których używamy do opracowań: