Obsluga BHP firm

Dokumentacja powypadkowa:

Jeżeli pracownikowi firmy w czasie pracy zdarzy się wypadek lub wydarzy się on w drodze z lub do pracy, przepisy nakładają na firmę obowiązek sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Do prawidłowego wykonania dokumentacji powypadkowej niezbędne jest (w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego i ilości poszkodowanych osób wymagane są różne procedury):

 • - powołanie zespołu powypadkowego
 • - zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku
 • - wystąpienie do zakładu opieki drowotnej o informację o udzielonej pomocy ambulatoryjnej (uzyskanie kopii wypisu)
 • - wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku,
 • - dokonanie klasyfikacji prawnej wypadku,
 • - sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku,
 • - opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku, omówienie z pozostałymi pracownikami występujących zagrożeń
 • - sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • - uzupełnienie rejestru wypadków przy pracy,
 • - sprawdzenie/uzupełnienie kart oceny ryzyka zawodowego
 • - przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS

wzór - Protokół powypadkowy
wzór - Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
wzór - Wyjaśnienia poszkodowanego
wzór - Informacje uzyskane od świadka wypadku
wzór - Karta statystyczna